Liste 5 - Stadt

1 Martin Neukom bisher
2 Renate Dürr neu
3 Christian Griesser neu
4 Nina Wenger neu
5 Reto Diener neu
6 Katharina Frei Glowatz neu
7 Florian Heer neu
8 Deborah Kuhn neu
9 Florian Meier neu
10 Britta Rentsch neu
11 Adreas Büeler neu
12 Fabienne Mouret neu
13 Stefan Bosshart neu